09 October 2023

MASTER ร่วมงานสัมมนา สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

คุณดาว - ลภัสรดา MASTER ร่วมงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2566
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

คุณดาว - นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) (MASTER) และดำรงตำแหน่ง กรรมการกลาง สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ร่วมงาน ‘สัมมนาใหญ่ประจำปี 2566 สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย Internal Audit in a Quick and Ever-changing World’ โดยเป็นงานสัมมนาใหญ่ประจำปีของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เป็นงานรวมตัวผู้คนในแวดวงการตรวจสอบภายใน และผู้เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้สนับสนุน ทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำของไทย มาร่วมอัปเดตความรู้ และการพัฒนาวงการตรวจสอบภายในให้พร้อมกับโลกวิวัฒน์ เพื่อให้ทุกคนในแวดวงเข้าใจ ปรับตัว พัฒนา เพื่อร่วมกันยกระดับวงการตรวจสอบภายในจากนี้ไปพร้อมกัน ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงแรมเบิร์กเคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา