19 June 2023

มาสเตอร์พีซ เสริมศักยภาพ KEY PLAYERS ด้วยหลักสูตร 4DX

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน)ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีซ โรงพยาบาลชั้นนำด้านศัลยกรรมความงามของไทย ตระหนักถึงคุณค่าและการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ดึงแพคริม–องค์กรด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ชื่อดัง ร่วมจัดอบรมหลักสูตร 4DX ให้กับคีย์เพลย์เยอร์สของมาสเตอร์พีซเป็นคลาสที่ 2 ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ณ โรงแรมสวิสโฮเทลแบงคอก รัชดา งานอบรมสัมมนาหลักสูตร 4DX ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาศักยภาพอย่างยั่งยืนให้กับสปอร์ตทีม ของมาสเตอร์พีซ โดยคลาสนี้ อาจารย์กฤตย์ ลีลาเลิศอำไพ ที่ปรึกษาอาวุโส (Sr. Consultant & Facilitator) ยังคงเป็นผู้นำการอบรม หลักสูตร 4DX หรือ 4 Disciplines of Execution โดยครั้งนี้ เริ่มจากการตรวจการบ้าน WIG ของทุกทีม และทบทวนความเข้าใจบทเรียนครั้งที่ผ่านมา ก่อนสลับการสอนตามแผนในคลาสของวันนี้ และเน้นเวิร์กช็อปอย่างเข้มข้น

ตลอดช่วงเช้าและบ่าย เวิร์กช็อปมีส่วนอย่างมากเพื่อสปอร์ตทีมจะได้นำหลักการไปประยุกต์ใช้ ด้วยการคิดไอเดียกำหนดเป้าหลัก หรือ WIG เชิงลึก ในรูปแบบชวนคิดจากสมการ ผลงาน = หน้าที่ + คุณค่า ด้วยตัวบ่งชี้องค์ประกอบ ทั้งส่วนของพฤติกรรมและคุณค่าให้มากที่สุด ก่อนร่วมกันวิเคราะห์กันทั้งคลาสตามแต่ละกลุ่มประเมินผลร่วมกันในลำดับต่อไป ซึ่งทุกฝ่ายต่างรับประโยชน์เต็มที่ จากทั้งสิ่งที่ได้ร่วมคิดในกลุ่มของตัวเอง และการแชร์ความคิดของเพื่อนๆ

นอกจากนี้สปอร์ตทีมฝ่ายต่างๆ ยังร่วมคิดร่วมแชร์ประโยชน์และสิ่งที่ได้รับจากงานอบรมฯ ในคลาสที่สอง โดยมีความรู้สึกร่วมในการอบรมวันนี้ว่า…

คุณหมู – สุมณา วัฒนะ Operation Director เล่าอย่างฮึกเหิมเกี่ยวกับความรู้สึกต่อการจัดอบรมฯ ของมาสเตอร์พีซ “หนึ่งเลยคือ ตื่นเต้นในการออกมาอบรมนอกสถานที่ ถัดมา-หัวข้อที่ได้รับการอบรมช่วยจุดความอยากเรียนรู้และนำกลับไปใช้กับทีมค่ะ สาม-ได้รู้จักคนในองค์กรมากขึ้น สี่-ได้รู้ถึงเป้าหมายของแต่ละทีมที่จะพาไปถึงเป้าขององค์กร อีกเรื่อง-มีเวลาพูดคุยแลกเปลี่ยนไอเดียในทีมและนอกทีม

“สำหรับสิ่งที่ได้รับจากการอบรม แน่นอนคือ ได้รับแรงบันดาลใจที่จะนำไปปรับปรุงกระบวนการทำงานเพื่อให้ทีมบรรลุเป้าหมายร่วมกันกับองค์กรค่ะ”

สำหรับสปอร์ตทีมคนถัดมา คุณสตางค์ – ธันว์ ประพันธ์ General Manager ศูนย์ปรับแก้ไขโครงสร้างจมูก “ถือเป็นการอบรมที่สนุกสนานและได้ประโยชน์ในการทำงานเต็มที่ค่ะ ขอบพระคุณผู้บริหารที่ให้โอกาสได้มีส่วนร่วมในการอบรมครั้งนี้ รู้สึกดีใจที่เป็นส่วนหนึ่งของมาสเตอร์พีซ องค์กรซึ่งเล็งเห็นถึงประโยชน์ในการจัดอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทั้งในระดับส่วนตัวและทีมอยู่เสมอด้วยค่ะ

“สิ่งที่ได้รับโดยตรงจากการร่วมอบรมคือ การตั้ง WIG การทำงานร่วมกับทีมให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยวิธีที่เหมาะสม สามารถนำไปใช้ให้ทีมมีส่วนร่วมในการคิดวางแผน มี Engagement เห็นภาพเดียวกัน ซึ่งทำให้การทำงานมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เน้นสร้างผลลัพธ์ มีการวางแผนการทำงานที่ถูกทางจากการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน”

ทางด้าน ทนายจอม – บูรพา บุญริ้ว ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย เสริมความเห็นและประโยชน์ที่ได้รับ “ดีใจที่มีโอกาสได้เข้ามาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ครับ นอกจากนั้นยังสนุกสนานกับการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ตลอดทั้งวัน และตื่นเต้นที่จะได้นำสิ่งที่เรียนรู้ตลอดการอบรมกลับไปแชร์ให้น้องๆ ในทีมเพื่อพัฒนาร่วมกัน

“สิ่งที่ได้รับจากการร่วมอบรมฯ คือ เห็นเป้าหมายองค์กรชัดเจน ได้เรียนรู้วิธีการคิดและวิธีการทำ เพื่อให้เป้าหมายของทีมตนเองสอดรับกับเป้าหมายองค์กร เข้าใจการขับเคลื่อนทีมอย่างเป็นระบบ สร้างความมีส่วนร่วมของทีม ทำให้มีความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าพร้อมกันครับ”