19 June 2023

มาสเตอร์พีช จุดไฟศักยภาพสปอร์ตทีม ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ส่งท้ายคลาส 4DX ด้วยพลัง INDIVIDUAL COMMITMENT พุ่งแตะเป้าใหญ่

บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) ในนามโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช โรงพยาบาลชั้นนำด้านศัลยกรรมความงามของไทย จัดอบรบ 4DX ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 ให้กับ Sports Team จุดไฟ Key Players พร้อมเป็นผู้นำและผู้เล่น ตอกย้ำทุก WIG ด้วยวินัยที่พุ่งเป้าการปฏิบัติจากหน่วยย่อย สู่พลังขับเคลื่อนเป้าองค์กร

คุณหมอเส – นพ.ระวีวัฒน์ มาศฉมาดล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์สไตล์ จำกัด (มหาชน) และ คุณดาว – ลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตระหนักถึงคุณค่าและการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ดึงแพคริม–องค์กรด้านการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ชื่อดัง ร่วมจัดอบรม หลักสูตร 4DXให้กับคีย์เพลย์เยอร์สของมาสเตอร์พีช เพื่อผลักดันเป็นคลาสที่ 3 ต่อเนื่องจากคราวก่อน ณ โรงแรมสวิสโฮเทลแบงคอก รัชดา

อาจารย์กฤตย์ ลีลาเลิศอำไพ ที่ปรึกษาอาวุโส (Sr.Consultant & Facilitator) วิทยากร อบรม หลักสูตร 4DX หรือ 4 Disciplines of Execution ที่ลงลึกเนื้อหาวันสุดท้ายของคลาส ตรวจการบ้าน และนำเวิร์คช็อปตลอดวัน

ตลอดวันที่สามของการอบรม ผู้สอนชี้ประเด็น Vision และ Mission ของแบรนด์ ถอดกลยุทธ์ด้วยการมองเห็นภาพความสำเร็จว่าสิ่งนั้นๆ คืออะไร โดยยกตัวอย่างให้ฟังว่า ถ้าเป้าหมายปลายทางของมาสเตอร์พีช คือ การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมความงามอันดับหนึ่งของเมืองไทย ฉะนั้น Strategic Goal คือตัวชี้ว่า ต้องพาไปถึงอย่างไร เช่น ภายใน 3 ปี หรือ 5 ปี จากนี้ไป ความสำเร็จคืออะไร ซึ่งต้องมี WIG คืองานของทีมที่นำไปสู่มุดหมายนั้น ซึ่งภายใต้นั้น มี Lead Measure ซึ่งจำเป็นต้องกำกับด้วย Behavior ทั้งแบบ Individual และ Team

รวมถึงเนื้อหาการอบรมช่วงบ่าย ซึ่งนำไปสู่ Discipline ที่ 4 คือ individual Commitment ตัวแปรสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จ กล่าวโดยสรุปคือ วางแผนตั้ง WIG มาอย่างไร แต่การลงมือปฏิบัติในวินัยข้อสุดท้าย จำเป็นต้องอาศัยฟันเฟืองตัวที่เล็กที่สุด อันเป็นสิงที่ Impact ที่สุด จากภาพย่อยสู่ภาพรวม ส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรมหาศาล

คุณอ้น – ภูวนาถ แจ้งแจ่มญาณ ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่สายงานบริหาร กล่าว “การได้เข้าร่วมอบรม 4DX มีหลายความรู้สึกปนกันครับ เริ่มต้นจากความรู้สึกตื่นเต้น ฮึกเหิม และมีความหวัง หลังจากได้รู้จัก 4DX รู้สึกว่าเป้าหมายขององค์กรที่เราตั้งเป้าหมายในปี 2566 นี้ มีวิธีการที่ Effective ที่เราชาว MTP จะได้ร่วม Synergize กันสร้างวินัยในการแสดงพฤติกรรมที่สำคัญ Lead Measure ให้บริษัทบรรลุเป้าหมาย ในบรรยากาศของการเล่นแบบทีมกีฬา ในการส่งเสริมให้ทีมชนะร่วมกัน”

ทางด้านคุณแวน – รวินท์ รุ่งแสงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด ให้ความเห็นว่า “ส่วนตัวรู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมหลักสูตร 4DX หรือ 4 Disciplines of Execution เพราะยังไม่เคยมีโอกาสได้อบรมมาก่อน ในระหว่างการอบรมผมเองต้องช่วยดูแลน้องๆ หลายทีม ในการทำ WIG และการเวิร์กช้อป ก็รู้สึกกดดันไปในตัว เราร่วมคิดร่วมทำไปด้วยกัน

“แน่นอนว่า สิ่งที่ได้คือการลงลึกกับ 4 Disciplines มีการตั้ง WIG การเช็คตัวชี้วัดต่อเป้า รวมไปถึงการวัดผล และการรายงานโดยลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานที่ต้องทำในองค์กรอยู่ตลอด แต่ที่เป็นพิเศษคือ วิธีการที่คุยกับทีม การตั้งเป้าและรายละเอียดในหลักการ

“นอกจากนั้นยังทำให้ตระหนักว่า การทำเป้าหมายใดก็ตาม ต้องเน้นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตนเอง ซึ่งอยากให้จัดอีกเรื่อยๆ เพื่อสร้างศักยภาพทีมต่อเนื่องไปในอนาคตด้วยครับ”