01 November 2023

MASTER เปิดโรงพยาบาล จัดงาน ‘Open House Partner Agency China & Myanmar 2023 อบรมให้ข้อมูลหัตถการ-เครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ หวังส่งเสริมความเข้าใจ

นางสาวลภัสรดา เลิศภานุโรจ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มาสเตอร์ สไตล์ จำกัด (มหาชน) หรือ MASTER ผู้ประกอบกิจการโรงพยาบาลด้านศัลยกรรมเสริมความงามภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช: Masterpiece Hospital” เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมาMASTER ได้จัดงาน ‘Open House Partner Agency China & Myanmar 2023’ เพื่อต้อนรับพาร์ทเนอร์และเอเจนซี่ ทั้งในประเทศจีนและพม่า รวมถึงยังได้จัดอบรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับหัตถการและเครื่องมือเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจในหัตถการและการให้บริการของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีชให้ดียิ่งขึ้น และสามารถนำไปใช้อธิบายกับลูกค้าได้อย่างถูกต้องชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีคุณเมธัส พุกมะหะหมัด ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ และทีมงานฝ่ายการตลาดต่างประเทศให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

"คุณดาว - ลภัสรดา ขึ้นกล่าวต้อนรับพาร์ตเนอร์และเอเจนซี จีนและพม่า แบบเป็นกันเอง พร้อมเล่าถึงความสำเร็จของโรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ตั้งแต่เป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมรายแรกที่เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึงการกำหนดแนวทางการดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้ จนประสบผลสำเร็จ ทั้งแผนเพิ่มอาคารและห้องผ่าตัดใหม่ รองรับการใช้บริการของจำนวนลูกค้าที่มากขึ้น และการขยายโครงข่ายพันธมิตรเพื่อต่อยอดธุรกิจศัลยกรรมความงาม” นางสาวลภัสรดา กล่าว

ช่วงสุดท้ายของการอบรมมีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่พาร์ทเนอร์และเอเจนซี จีนและพม่า เพื่อเป็นการรับรองการผ่านการอบรมในครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก นพ. ชนกร เตือนอารีย์ ผู้อำนวยการสายงานคุณภาพศัลยกรรมทีมแพทย์โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรดังกล่าว

ทั้งนี้ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ตระหนักถึงมาตรฐานการบริการ พร้อมมุ่งมั่นยกระดับศักยภาพของโรงพยาบาล ทั้งด้านการนำเทคโนโลยีศัลยกรรมความงามและพัฒนาเทคนิคเครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงพัฒนาความรู้ความสามารถให้แก่พาร์ทเนอร์และเอเจนซี่ไปพร้อมๆ กัน โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช ถนนสุโขทัย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา