โรงพยาบาลศัลยกรรมเสริมความงามภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช”

จุดเด่นสำคัญที่ยืนยัน ความเป็นอันดับหนึ่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

จำนวนแพทย์
จำนวนลูกค้าทั้งหมด (ข้อมูล ปี 2019-ปัจจุบัน)
บริการของเรา (Our Services)
จำนวนลูกค้าต่างประเทศ (ข้อมูล ปี 2019-ปัจจุบัน)
สารจากกรรมการบริษัท

มุ่งมั่นและตั้งใจพร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมเสริมความงามอันดับ 1 ของประเทศไทย

สารจากกรรมการบริษัท

มุ่งมั่นและตั้งใจพร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมเสริมความงามอันดับ 1 ของประเทศไทย

สารจากกรรมการบริษัท

มุ่งมั่นและตั้งใจพร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมเสริมความงามอันดับ 1 ของประเทศไทย

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มุ่งมั่นและตั้งใจพร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมเสริมความงามอันดับ 1 ของประเทศไทย

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

จำนวนลูกค้าที่เข้ารับบริการ
2565
เคส
2566
เคส
จำนวนชั่วโมงการผ่าตัด
2565
ชั่วโมง
2566
ชั่วโมง
รายได้รวม
2566
1,943.58
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
2566
416.30
ล้านบาท

นักลงทุนสัมพันธ์


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

20 พฤษภาคม 2567
หุ้นเพิ่มทุนของ MASTER เริ่มซื้อขายวันที่ 21 พฤษภาคม 2567
15 พฤษภาคม 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567

ข่าวสารและกิจกรรม