โรงพยาบาลศัลยกรรมเสริมความงามภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลมาสเตอร์พีช”

จุดเด่นสำคัญที่ยืนยัน ความเป็นอันดับหนึ่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มิถุนายน 2566

จำนวนแพทย์
จำนวนลูกค้าทั้งหมด (ข้อมูล ปี 2019-ปัจจุบัน)
บริการของเรา (Our Services)
จำนวนลูกค้าต่างประเทศ (ข้อมูล ปี 2019-ปัจจุบัน)
สารจากกรรมการบริษัท

มุ่งมั่นและตั้งใจพร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมเสริมความงามอันดับ 1 ของประเทศไทย

สารจากกรรมการบริษัท

มุ่งมั่นและตั้งใจพร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมเสริมความงามอันดับ 1 ของประเทศไทย

สารจากกรรมการบริษัท

มุ่งมั่นและตั้งใจพร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมเสริมความงามอันดับ 1 ของประเทศไทย

สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มุ่งมั่นและตั้งใจพร้อมก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลศัลยกรรมเสริมความงามอันดับ 1 ของประเทศไทย

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ

จำนวนลูกค้าที่เข้ารับบริการ
Q2/2565
เคส
Q2/2566
เคส
จำนวนชั่วโมงการผ่าตัด
Q2/2565
ชั่วโมง
Q2/2566
ชั่วโมง
รายได้รวม
6M/2566
900.40
ล้านบาท
กำไรสุทธิ
6M/2566
153.34
ล้านบาท

นักลงทุนสัมพันธ์


ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ

27 พฤศจิกายน 2566
การเข้าลงทุนในกิจการซึ่งประกอบธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิง คลินิกเสริมความงาม และธุรกิจบริการ
14 พฤศจิกายน 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566


กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
13 ธันวาคม 2566
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาส 3/2566

ข่าวสารและกิจกรรม